Lightwork

In spite of their apparently static nature, the pictures of the Light Work series depict the process of a higher degree, spiritual transformation by means of the interaction of depersonalized human figures and artifical light. The photographs, which were created in 2012, draw the viewer’s attention to the notion of individuality through the exclusive presence of the human figures, while the intensity of the applied light emphasizes the extraordinariness of the scenes and enables a broader, more abstract interpretation of the works.

 

A Light Work darabjai a személytelenített emberalakok és fény interakcióján keresztül érzékeltetik: a látszólagos statikusság ellenére magasabb rendű szellemi folyamat, változás megy végbe az ábrázolt jelenetben. A 2012-ben készült munkák emberalakjainak kizárólagos jelenléte az individuumra irányítja figyelmünket, a rájuk vetülő fény volumene nyomatékosítja a jelenetek rendkívüliségét, és absztraktabb irányba tereli a munkák értelmezési lehetőségeit.

Light Work no.1   110x80 cm, Edition of 3 +2AP, 2012.

Light Work no.1
110×80 cm, Edition of 3 +2AP, 2012.

Light Work no.2  110x80 cm, Edition of 3 +2AP, 2012.

Light Work no.2
110×80 cm, Edition of 3 +2AP, 2012.