Light Installation No. 1

The installation is asymmetric, applying rock crystal as its medium that scatters the projected still on the wall. The Light Installation dissects and spreads the elements of the captured moment in the space. The work was built in 2012 in the Memory Stones exhibition, which took place in the Várfok Project Room, Budapest.

Az installáció egy aszimmetrikusan csiszolt hegyikristályt alkalmaz médiumként, mely a rajta keresztülvetített állóképet szórja szét a falon. A Light Installation felbontja és anyagtalanul kiterjeszti az adott pillanat elemeit a térben. A munka 2012-ben épült meg a budapesti Várfok Project Roomban megrendezett Memory Stones kiállításon.