EssaysThe new paths of image creating  Image and Artwork after the Digital and communication Revolutions (Creative Arts Symposium, 2012)

A képalkotás új útjai  kép és műtárgy a digitális és kommunikációs forradalmak után (Creative Arts szimpózium, 2012)

 

Thesis works


The Aesthetics of Erosion — The Art of Gregory Crewdson (Visual communication, photography specialty, Master’s degree thesis, Moholy-Nagy University of Art and Design, 2006)

Az erózió esztétikája — Gregory Crewdson művészete (Vizuális kommunikáció szak, fotó szakirány MA diplomamunka, MOME, 2006.)

 

Brand Strategies in the Art and Applied Art scenes linking the two fields  (Design management course, Master’s degree thesis, Moholy-Nagy University of Art and Design, 2010)

Márkastratégiák a művészeti és alkalmazott művészeti szférában a két terület összekapcsolásával (Design manager szak MA diplomamunka, MOME, 2010)

 

In development:

The Transformation of Creative Industries 

A kreatív iparágak átalakulása

Fashion Video — A New Genre?

Divatvideó — Egy új műfaj?